زنگنه با تاکید بر استفاده از ظرفیتها و نیروهای جوان خواستار شد
شرکتهای صاحب صلاحیت E&P برای تقویت بخش بالادستی خود اقدام کنند
شرکتهای صاحب صلاحیت E&P برای تقویت بخش بالادستی خود اقدام کنند
 18:00 - 20/05/1395 - Comments : 0More >>
8 Iranian companies qualified in the field of exploration and production were determined
8 Iranian companies qualified in the field of exploration and production were determined
8 Iranian companies qualified in the field of exploration and production were determined
 18:41 - 13/04/1395 - Comments : 0More >>
 15:58 - 05/10/2016 - Comments : 0More >>