رويكرد شركت:

مدیريت ارشد شرکت، خود را مسئول ايجاد و برقراري شرايط كاري ایمن، سالم و بهداشتی و همچنين توام با حفظ و نگاهداشت محيط زیست در حوزه فعاليت هاي شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا می داند تا از اين طریق در تمامي کارکنان اين اطمینان حاصل شود که ضمن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی ایشان، محیطي ایمن جهت کار و فعالیت فراهم می باشد و همچنين با اعتقاد راسخ به مبحث "توسعه پايدار" و در راستاي استيلاي مهمترين ركن آن يعني "محيط زيست پايدار" از آلودگي و تخريب محيط زيست از يك طرف و برداشت بي رويه از منابع طبيعي از طرف ديگر، جلوگيري گردد.

گواهينامه هاي اخذ شده:

تعهد مديريت به كاهش مخاطرات انسانی و حفاظت از محیط زیست طبق سيستم هاي مديريتي HSE-MS ،ISO 14001-2015 و ISO 45001-2018 كه در اين شركت استقرار داده شده اند متضمن کیفیت خدمات و ارتقاء رضایتمندي كارفرمايان و نهاد هاي نظارتي و نیز پيشگيري از زيان (Loss Prevention) در فعالیت هاي شرکت و افزایش ضریب ایمنی و سلامت و حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

خط مشي HSE:

مدیریت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا درحال پیاده سازی، اجرا و تقویت اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی است. در این راستا حفاظت از افراد، محیط زیست، دارایی‌ها و حفظ اعتبار کاری از اولویت های شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا قرار داده شده است. شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا تعهد می‌نماید که برای کنترل تمامی فازهای عملیاتی از بهترین استانداردهای حفاظتی HSE استفاده کرده و بهبود مستمر را در فرایندهای کاری خود قرار دهد. در این زمینه مدیریت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا متعهد به اجرای موارد زیر شده است:

- سازگاری با کلیه مقررات شهری، استانی و ملی HSE و الزامات مشتری مرتبط با عملیات

- ایجاد مسوولیت پذیری و پاسخگویی در تمامی سطوح اعم از مدیریت، کارکنان و پیمانکاران

- آگاهی بخشی، آموزش و ایجاد تعهد در کلیه کارکنان، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا برای اجرای فرایند بهبود مستمر HSE

- پایش فرایندهای جاری سیستم مدیریت HSE، برای درک میزان مسوولیت‌پذیری کارکنان و پیمانکاران شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در عملکرد HSE، شناسایی خطرات و کنترل ریسک‌ها

- کسب اطمینان از سازگاری عملکرد پیمانکاران با تعهدات سیستم مدیریت HSE

ایجاد و نگهداری روش های اجرایی برای همکاری با نهاد‌های مرتبط و ارایه دهندگان خدمات اضطراری در راستای به حداقل رسانیدن خسارات حوادث احتمالی

- تخصیص منابع لازم در موضوعات HSE

- اولویت بندی مشکلات HSE و قراردادن آن ها در دستور کار جلسات

- نشان دادن اهمیت ملاحظات HSE در تصمیم گیری‌های تجاری

تشویق کارکنان به ارایه پیشنهاد در راستای بهبود عملکرد HSE

- مشارکت در طرح‌های HSE درون سازمانی و برون سازمانی

- کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف مواد، سوخت و انرژی

برنامه ریزی در فرایند، شناسایی، به حداقل رساندن پیامد‌ها و صدور اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای جنبه‌های بالقوه محیط‌زیستی

بنابراین وظیفه تمامی کارکنان POGIDC در فعالیت‌های عملیاتی، چه سطح الارضی و چه تحت الارضی شامل موارد زیر است:

- آگاهی کامل از ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها، اقدامات پیشگیرانه لازم و روش های اجرایی واکنش در شرایط اضطراری تدوین شده توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

- حفظ سلامت و ایمنی فردی و سایر افرادی که ممکن است تحت تاثیر فعالیت‌ها و یا اشتباهات آنان در حین کار قرار گیرند و همچنین حفاظت از محیط زیست در برابر اثرات مخرب و آلاینده فعالیت‌ها

استفاده از تجهیزات و ابزار سالم و متناسب با نوع فعالیت

شفاف سازی موارد ناایمن موجود در محیط کار و رویدادها به وسیله تکمیل فرم‌های گزارش رویداد و گزارش موارد ناایمن برای پیشگیری از حوادث

شرکت فعال در آموزش‌های حین کار و سایر آموزش‌های دوره ای HSE که توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا یا پیمانکاران برگزار می‌شود

مدیریت ارشد متعهد می شود که با جذب همکاری کارکنان به سیاست‌های مذکور دست یابد و ضایعات فیزیکی و روانی را به حداقل برساند. عدم مشارکت فعال و موثر هر فرد در برنامه‌های عملیاتی ایمنی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا خاتمه همکاری با او را در پی دارد.