سند راهبردی

استراتژی‌های ابلاغ‌شده­ گروه توسعه اقتصادي تدبير به‌عنوان سند راهبردی بالادستی در تدوین استراتژی‌های سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد. اعضای کمیته برنامه ريزي استراتژيك شركت با لحاظ این سند و در نظر گرفتن عوامل محیطی بیرونی و داخلی نسبت به تدوین و توسعه استراتژی‌های کلان سازمان اقدام می‌نمایند. پس از تدوین نهایی اهداف، چشم‌انداز و مأموریت سازمان، به تصویب هیأت‌مدیره رسیده و حسب ضرورت نسبت به بازنگری و اصلاح در مقاطع مختلف اقدام می‌گردد. همچنین رهبران اصلی و اعضای کمیته برنامه ريزي استراتژيك شركت به‌منظور تدوین و توسعه استراتژی‌های وظیفه‌ای (برنامه‌های عملیاتی شرکت) با رویکرد برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک و استفاده از ماتریس SWOT، استراتژی‌های چهارگانه (SO,ST,WO,WT) را تهیه و سپس برنامه‌های عملیاتی واحدها (استراتژی‌های بخشی) را تدوین و نهایتاً با رویکرد آبشاری (Cascading Approach) و از طریق برگزاری جلسات و ابلاغ استراتژی ها  و شاخص‌های مربوط به هر واحد را تعیین می‌نمایند. کلیه استراتژی‌های سازمان، از طریق فرایند توسعه و بهبود چشم‌انداز و استراتژی‌ها به‌صورت سالانه مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار می‌گیرند.

سازمان در راستای پیاده‌سازی استراتژی‌ها (برنامه عملیاتی)، معاونت برنامه ریزی راهبردی و توسعه  اقدام به برنامه‌ریزی تلفیقی نموده و ضمن به نظم درآوردن فعالیت‌ها و استراتژی‌ها در قالب برنامه با پیگیری دائمی و ارائه نظرات اصلاحی و راه‌حل‌های رفع مشکلات و موانع اجرایی، تحقق اهداف و برنامه‌ها پایش می‌شوند. شاخص‌های پیشرفت پروژه‌ها در مدیریت پروژه، کنترل می‌گردند و میزان دستیابی به اهداف از طریق دریافت گزارشات از واحدهای متولی پیگیری می‌شوند. بر همین اساس شاخص‌های اندازه‌گیری و اهداف کمی سالانه و ماهانه مشخص و در قالب نرم‌افزار مربوطه جاری‌سازی شده است.